Prejsť na obsah

Predstavenie firmy:

Fire Stryker je prenosné hasiace zariadenie, ktoré pracuje na princípe produkcie zhusteného aerosólu a má mimoriadne vysokú hasiacu schopnosť .

  • Zo zariadenia Fire Stryker pri hasení sa rozprašuje pod veľkým tlakom draslíkový prach, ktorý pri styku s ohňom chemicky reaguje tak, že odoberie kyslík od ohňa následkom čoho sa oheň uhasí.

  • Zariadenie Fire Stryker pracuje na princípe prerušenia procesu horenia.

  • Zariadenie Fire Stryker svoj vysoký hasiaci účinok a rýchlu záchranu života a majetku môže ďakovať chemickým reakciám, ktoré sa pri hasení odohrávajú.

  • Zariadenie je stabilné, obsahuje minerály v pevnom skupenstve a neobsahuje plyny a nie je pod tlakom.

  • Hasiaca látka je neutrálna soľ , ktorá vytvára plyn aký sa vo vzduchu aj bežne nachádza.

Návrat na obsah